Mae athrawon i gyd yn athrawon Anghenion Dysgu Ychwanegol ac mae disgwyl iddynt fod â’r wybodaeth a’r ddealltwriaeth sy’n eu galluogi i ddiwallu anghenion eu dysgwyr. Er mwyn gallu gwneud hyn, mae’n bwysig iawn bod gan athrawon, a’r gweithlu ehangach, y sgiliau iawn. Mae’r adran hon yn amlinellu’r cymorth a’r ddarpariaeth sydd ar gael i ysgolion, ynghyd â digwyddiadau penodol sydd i ddod.   

Er mwyn gwneud hyn mae Sir Benfro wedi datblygu strategaeth datblygu proffesiynol. Mae cyflwyno isafswm safonau hyfforddiant yn sicrhau bod gan ysgolion fynediad at raglen reolaidd o hyfforddiant. Mae’r rhaglen hon yn cael ei chefnogi ymhellach gan ystod o ddulliau a ddefnyddir gan y tîm lleol o weithwyr proffesiynol sy’n cefnogi pob clwstwr o ysgolion/lleoliadau o fewn y sir.

Digwyddiadau sydd i ddod…

Cyfeiriadur Hyfforddiant ADY – Cynhwysiant 2019 – Ysgolion

Lawrlwytho

Cyfeiriadur Hyfforddiant ADY – 2019/2020 – Blynyddoedd Cynnar

Lawrlwytho

Fforwm Cydlynwyr ADY

Lawrlwytho

Fforwm Cydlynwyr ADY – Blynyddoedd Cynnar

Lawrlwytho

Fforwm Cydlynwyr Anghenion Dysgu Ychwanegol – Uwchradd

Lawrlwytho

Dewislen o Hyfforddiant Mewnol ar gyfer Ysgolion

Lawrlwytho

Y ‘Cynorthwyydd Cymorth Dysgu’

Lawrlwytho

Hyrwyddwr Cynorthwywyr Cymorth Anghenion Dysgu Ychwanegol 2019/2020

Lawrlwytho

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

Digwyddiadau a Chynadleddau Blaenorol