Cymorth a Darpariaeth ar gyfer Anghenion Dysgu Ychwanegol

Mae adran Cymorth a Darpariaeth ar gyfer Anghenion Dysgu Ychwanegol y wefan yn rhoi trosolwg o’r gwasanaethau arbenigol – pwy ydym ni, beth yr ydym yn ei wneud a phwy i gysylltu â nhw, ynghyd â pholisïau sy’n helpu ysgolion i ddatblygu eu strategaethau ar gyfer cefnogi plant a phobl ifanc sydd ag Anghenion Dysgu Ychwanegol.

Mae’r calendr digwyddiadau hefyd yn rhoi amlinelliad o’r rhaglen datblygiad proffesiynol ar gyfer ysgolion.

Mae yna adran bwysig sy’n amlinellu rhai o’r newidiadau sy’n digwydd fel rhan o Raglen Diwygio Statudol newydd y fframwaith ADY.

Amdanon ni

Pwy yw pwy

Darpariaeth Arbenigol

Gwasanaethau Arbenigol

Digwyddiadau

Gwybodaeth am ddigwyddiadau sy’n ymwneud â phynciau Anghenion Dysgu Ychwanegol, sydd i ddod, ar gyfer rhieni a gweithwyr proffesiynol.

Ymlaen i’r Digwyddiadau

Y Tîm o Amgylch y Disgybl, y Rhiant a’r Ysgol (TAPPAS)

Diwygio Statudol

Datblygiad Proffesiynol

Polisïau a Strategaethau

Barn y plant a’r bobl ifanc

Digwyddiadau Sydd I Ddod

<< Hyd 2021 >>
LluMawMerIauGweSadSul
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31